Verilerinizi Gerçekten Sildiniz mi?

  Kullanışlı güvenlik deyince akla hemen gelen konular var: Parolaların hatırlanma zorluğu, PKI gibi güvenlik teknolojilerinin karmaşıklığı, antivirüs ve benzeri yazılımların performans etkileri vb. Bugün hemen hergün belki de yanlış olarak kullandığımız ve kullanışlı güvenlik kavramı içerisinde çok da düşünmediğimiz bir konu hem de gayet önemli bir konuda bir kaç söz söylemek istiyorum. Simson Garfinkel […]

DİJİTAL DELİL ARAŞTIRMA SÜREÇ MODELİ

Dijital delilleri belirli metod ve prosedürlere uyun olarak araştırabilmek için bir takım ortak süreçlere ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda Casey’in oluşturduğu 12 basamaklı süreç modeli görülmektedir (Casey, 2004): Bu süreç modelini 2005 yılında Polis Bilişim Sempozyumu’nda sunduğumuz makalede tek tek anlattık. Makalenin orijinal versiyonuna şu linkten ulaşabilirsiniz. Süreç modelindeki en önemli basamaklardan biri “Tanımlama ve Toplama” aşamasıdır. […]

OLAY YERİNDEN ALINAN DİJİTAL DELİLLERiN HUKUKİ KABUL EDİLEBİLİRLİĞİNİ ARTTIRMAK

Bilişim suçları, son zamanlarda karşılaşılan önemli suç tipleri arasında yer almaktadır. Özellikle bilişim teknolojilerinin kullanımındaki artış, bilişim suçlarının etkisini arttırmakta ve büyük riskler oluşturmaktadır. Bir suçun aydınlatılmasında ve failinin tespitinde kullanılan en önemli mekanizma delillendirmedir. Bilişim suçları kapsamına giren bir olay araştırılırken, en önemli delil tiplerinden bir tanesi ise dijital delillerdir. Dijital Deliller, bir bilişim […]