DİJİTAL DELİL ARAŞTIRMA SÜREÇ MODELİ

Dijital delilleri belirli metod ve prosedürlere uyun olarak araştırabilmek için bir takım ortak süreçlere ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda Casey’in oluşturduğu 12 basamaklı süreç modeli görülmektedir (Casey, 2004): Bu süreç modelini 2005 yılında Polis Bilişim Sempozyumu’nda sunduğumuz makalede tek tek anlattık. Makalenin orijinal versiyonuna şu linkten ulaşabilirsiniz. Süreç modelindeki en önemli basamaklardan biri “Tanımlama ve Toplama” aşamasıdır. […]

OLAY YERİNDEN ALINAN DİJİTAL DELİLLERiN HUKUKİ KABUL EDİLEBİLİRLİĞİNİ ARTTIRMAK

Bilişim suçları, son zamanlarda karşılaşılan önemli suç tipleri arasında yer almaktadır. Özellikle bilişim teknolojilerinin kullanımındaki artış, bilişim suçlarının etkisini arttırmakta ve büyük riskler oluşturmaktadır. Bir suçun aydınlatılmasında ve failinin tespitinde kullanılan en önemli mekanizma delillendirmedir. Bilişim suçları kapsamına giren bir olay araştırılırken, en önemli delil tiplerinden bir tanesi ise dijital delillerdir. Dijital Deliller, bir bilişim […]

Karikatür ile Güvenlik Farkındalığı

Bu pazar “The Silver Bullet Security Podcast” de Markus Jakobsson ile kimlik avı (phishing) ağırlıklı yapılan röportajı dinlerken, eşiyle birlikte http://www.securitycartoon.com/ adresinde yer alan bir karikatür sitesi oluşturduklarını duydum ve siteyi ziyaret eder etmez sık kullanılanlarım arasına ekledim. Kendisinin de röportajda belirttiği gibi Bilişim Güvenliği farkındalığı yaratma anlamında karikatürlerin çok büyük etkisi bulunmaktadır. Bu konu […]

Türk Ceza Kanununda Bilişim Suçları ile ilgili Yararlanılabilecek Maddeler

Türk Ceza Kanununda bilişim suçları ile mücadelede yararlanılabilecek maddeler iki kısımda ele alınabilmekte. Bir tanesi salt bilişim suçu olarak nitelendirilenler diğeri salt bilişim suçu olarak nitelendirilmeyenler. Aşağıda kısaca bu maddelerin isimlerini belirtmeye çalışalım: 1. SALT BİLİŞİM SUÇU OLARAK NİTELENDİRİLENLER Salt bilişim suçu olarak nitelendirebileceğimiz suçlar 5327 sayılı yeni Türk ceza kanununun “Bilişim Alanında Suçlar” başlıklı […]

Bilişim Suçları ve Bilişim Güvenliği Farkındalığı

Bilişim suçları üzerine çalışmaya 2003 yıllarında başladım diyebilirim. Bilişim suçlarının birçok boyutunda gerek tam, gerekse kısmi anlamda çalışma fırsatım oldu. Bilişim ile ilgili bir takım seminer ve sempozyumlarda “Bilişim Suçları” kavramının önümüzdeki yılların en büyük problemlerinden biri olacağını ve konu üzerinde gerek akademik gerekse operasyonel anlamda ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini devamlı olarak vurgulamaya çalıştım. İlk […]