Siber Güvenlik Platformu

Kamu Siber Güvenlik Derneğinin düzenlediği Siber Güvenlik Platformu etkinliğinin beşincisi 2 Mayıs 2017 tarihinde Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinde gerçekleştirilecek. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğin programına buradan ulaşabilirsiniz. Daha önceki etkinliklerde Kitlesel Gözetleme (slaytlar: kitlesel) ve Eşyaların İnternetinde Güvenlik (slaytlar: esyalarininternetindeguvenlik) konularında sunumlar yapmıştım. Önümüzdeki hafta da sosyal mühendislik saldırları konusunu tartışacağız.

Zorunlu Tek Kullanımlık Şifreler ve Düşündürdükleri

  Epeydir Türkiye’de e-bankacılık alanında zorunlu hale getirilen tek kullanımlık şifrelerle ilgili yazmak istiyordum. Bu arada Çetin Kaya Koç hocamın bu konuda yazdıklarını okudum. Genel itibariyle yazdıklarına katılıyorum. Mobil ortamdaki güvenlik problemleri, bilhassa yurtdışına gidince karşılaşılabilecek kullanışlılık sıkıntıları hepsi de geçerli bazı yorumlar, gerekçeler. Ben bu yazıda problemin diğer bazı yönlerine değineceğim ve şu anki uygulamadan […]

İnternet’in Ana Şalteri

  Yaklaşık 1.5 sene önce hazırladığım ağ teknolojileri ile ilgili sunum burda (biraz büyükce bir dosya ama ilginç bulacağınızı umuyorum).  Biraz önce bilgi kirlenmesi ve bilinçli manipülasyon ile ilgili dokuzuncu sayfada anlatılmış olan küçük araştırmayı yeniledim. Sonuç olarak ilerleme değil bilakis gerileme olduğunu gördüm: Türkiye tezlerinin savunulduğu tek sitenin de google.com’da ilk on’dan daha gerilere itildiğini görmek insanın […]

DİJİTAL DELİL ARAŞTIRMA SÜREÇ MODELİ

Dijital delilleri belirli metod ve prosedürlere uyun olarak araştırabilmek için bir takım ortak süreçlere ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda Casey’in oluşturduğu 12 basamaklı süreç modeli görülmektedir (Casey, 2004): Bu süreç modelini 2005 yılında Polis Bilişim Sempozyumu’nda sunduğumuz makalede tek tek anlattık. Makalenin orijinal versiyonuna şu linkten ulaşabilirsiniz. Süreç modelindeki en önemli basamaklardan biri “Tanımlama ve Toplama” aşamasıdır. […]

OLAY YERİNDEN ALINAN DİJİTAL DELİLLERiN HUKUKİ KABUL EDİLEBİLİRLİĞİNİ ARTTIRMAK

Bilişim suçları, son zamanlarda karşılaşılan önemli suç tipleri arasında yer almaktadır. Özellikle bilişim teknolojilerinin kullanımındaki artış, bilişim suçlarının etkisini arttırmakta ve büyük riskler oluşturmaktadır. Bir suçun aydınlatılmasında ve failinin tespitinde kullanılan en önemli mekanizma delillendirmedir. Bilişim suçları kapsamına giren bir olay araştırılırken, en önemli delil tiplerinden bir tanesi ise dijital delillerdir. Dijital Deliller, bir bilişim […]

Türk Ceza Kanununda Bilişim Suçları ile ilgili Yararlanılabilecek Maddeler

Türk Ceza Kanununda bilişim suçları ile mücadelede yararlanılabilecek maddeler iki kısımda ele alınabilmekte. Bir tanesi salt bilişim suçu olarak nitelendirilenler diğeri salt bilişim suçu olarak nitelendirilmeyenler. Aşağıda kısaca bu maddelerin isimlerini belirtmeye çalışalım: 1. SALT BİLİŞİM SUÇU OLARAK NİTELENDİRİLENLER Salt bilişim suçu olarak nitelendirebileceğimiz suçlar 5327 sayılı yeni Türk ceza kanununun “Bilişim Alanında Suçlar” başlıklı […]